NöroPazarlama 101

NöroPazarlama 101 ile duygulara dokunarak satışları arttırmanın yolunu öğrenin.

Udemy
Deal Score0
$0 $194.99 REDEEM OFFER
Deal Score0
$0 $194.99 REDEEM OFFER

NöroPazarlama 101

  • NöroPazarlama 101 ile duygulara dokunarak satışları arttırmanın yolunu öğrenin.

Prof. Zaltman’ın Harvard Üniversitesi’nde Fonksiyonel Manyetik Görüntüleme (fMRI) cihazını pazarlama araştırmalarında kullandığını duyurması ile Nöropazarlama, dünyada birçok kurum tarafından tüketici davranışlarını araştırmaları kapsamında kullanılmaya başlanmıştır.

Sinir bilim ve Pazarlama biliminin etkileşiminden doğan NöroPazarlama’nın bir disiplin olarak pazarlama iletişimi sektörünce tercih edilir hale gelmiştir. Elde ettiği istatistiki veriler ile; tüketici davranışlarını tanımlayan Nöropazarlama, Fonksiyonel Manyetik Görüntüleme (fMRI), Elektrobeyin Grafiği (EEG) ve Eyetracking gibi gelişmiş teknoloji beyin görüntüleme araçları ile uzmanlık gerektiren istatistiki analizlerin sonucunda elde edilen verilerin, pazarlama ve nörobilim ekipleriyle yorumlandığı bir disiplin olarak varlık göstermektedir.

Nöropazarlama, yalnızca tüketicinin ihtiyaçlarının ve seçimlerinin belirlenmesinde yardımcı bir alan olarak değil aynı zamanda insan sosyal davranışının biyolojik temellerini gerçek yaşamda test edebilmemize izin veren çalışma alanıdır.


  • Neuro Marketing

Neuromarketing is a commercial marketing communication field that applies neuropsychology to marketing research, studying consumers’ sensorimotor, cognitive, and affective response to marketing stimuli.

Neuromarketing seeks to understand the rationale behind how consumers make purchasing decisions and their responses to marketing stimuli in order to apply those learnings in the marketing realm. The potential benefits to marketers include more efficient and effective marketing campaigns and strategies, fewer product and campaign failures, and ultimately the manipulation of the real needs and wants of people to suit the needs and wants of marketing interests.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Register New Account
Reset Password